8 kanteltips voor Nederland

Kanteltips voor Nederland

Jan Rotmans is HOT. Dankzij zijn tegenlicht reportage heeft Nederland hem leren kennen en waarderen en dankzij zijn recent uitgekomen boek kan iedereen nu diep in het gedachtengoed van deze ‘kantelaar’ of ‘frisdenker’ duiken. We mogen alleen maar hopen dat het deze prof wat beter afgaat dan Ewald Engelen met zijn kruistocht tegen de gevestigde orde. Want tegen de gevestigde orde ingaan, dat doet Jan!

Hij maakt danwel geen zwartlijst met oude economie bedrijven, maar schuwt ook niet om in een radio interview op BNR de AEX grootgewicht Shell als een ‘walking dead’ bedrijf neer te zetten. Als je nu nog niet snapt dat er een nieuwe orde aankomt, of je snapt het en verzet je ertegen, dan is een succesvolle toekomst niet meer voor jouw bedrijf weggelegd. Rotmans classificeert bedrijven als reactief, actief, pro-actief en transformatief. Aan u te bepalen in welke categorie uw organisatie valt.

Zijn meest gevleugelde statement is ‘we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. Een woordspelletje, ja zeker. Maar ook een diepe doordenker. Als je meegaat in deze redenering, dan zijn alle veranderingen die we meemaken niets meer dan een overgang van een oude naar een nieuwe ordening. Dan is het logisch en kunnen we de toekomst, die onzekerder lijkt dan ooit, toch gewoon weer voorspellen.

Dus Uber en AirBnB zijn dan niet hinderlijke verstoringen van onze economie, maar zijn een exponent van onze nieuwe economische ordening. De toekomst van de bankensector is dan niet veilig gesteld met een bankierseed en een nieuwe branchecode, maar zal eerder door bedrijven als Fidor en Knab uitgestippeld moeten worden. Saillant detail overigens: ING gaat 150 miljoen extra in digitalisering stoppen en ABN Amro zelfs 200 miljoen, terwijl de hele Knab organisatie voor 40 miljoen is gerealiseerd. De assets uit het verleden zijn de ballast van de toekomst.

Dat blijkt ook heel duidelijk als we andere voorbeelden van de nieuwe economische ordening bekijken, in de zorg, in de energiesector of het onderwijs. Het zijn opvallend vaak coöperaties of coöperatieven: verenigingen van mensen met eenzelfde doel. Dat was een term die we vroeger op bedrijven plakten, maar medewerkers van echte grootbedrijven durven van hun eigen organisatie vaak niet meer te zeggen dat het ‘een verzameling mensen met hetzelfde doel’ betreft. Niet voor niets is Simon Sinek’s Start With Why zo populair: veel organisaties zijn het ‘heilige waarom’ uit het oog verloren en veel medewerkers schreeuwen erom.

Bij de bedrijven die niet op een zinvolle manier invulling kunnen geven aan hun bedrijfsdoel, anders dan winst en aandeelhouderswaarde creëren, zullen de beste zwemmers het eerst overboord springen. Ze starten iets voor zichzelf, of ze starten een concurrent. Soms, heel soms starten ze namens het grootbedrijf, dat als olietanker geheel niet wendbaar is, een speedboatje dat de weg moet wijzen. Meer dan talent en kapitaal neemt men vaak niet mee, want oude infrastructuren, of het nu veel te grote kantoren of legacy IT betreft, zijn ballast.

Voor wie mee wil kantelen heb ik een kort lijstje van 8 kanteltips, die even simpel zijn als krachtig.

  1. Neem een sector die complex georganiseerd is in lange ketens of met veel actoren, liefst ook overgereguleerd.

[denk aan de bankensector, de zorg, de horeca…Nederland is bijna overal overgereguleerd en overgeorganiseerd…er is keuze te over!]

  1. Besef de onbenutte capaciteit in dergelijke systemen, de inefficiënties, de stroperigheid en de bottlenecks

[wat zijn de ergernissen van klanten? Waarom komen ze er niet of zo min mogelijk? Welke behoefte blijft onvervuld? Daar ligt een blauwe oceaan aan innovatiekansen te wachten!]

  1. Ontwerp het systeem opnieuw, waarbij je het uitgangspunt hanteert dat alles wat door klanten/gebruikers zelf gedaan kan worden, ook door hen gedaan moet kunnen worden.

[Neem een voorbeeld aan Giffgaff of Fidor. Klanten kunnen zelf een rentepercentage bepalen of zelf service aan elkaar bieden.]

  1. Bouw een faciliterend platform, liefst samen met toekomstige gebruikers om te zorgen dat ze met elkaar in verbinding komen en kunnen delen wat nodig is

[Het platform kan een fysieke structuur zijn, zoals Seats2Meet, of een digitale structuur zoals de Nike+ omgeving. Wees hier extreem scherp: het platform is de verbinding en daarmee de basis van het nieuwe business model]

  1. Maak het platform open door veel weg te geven. Geef enthousiaste gebruikers status, voordelen, feedback, toegang tot exclusieve voordelen.

[De basale menselijke behoeften achter delen en deelnemen zijn niet veranderd in het digitale tijdperk: we willen nog steeds liefde, status, vermaak en/of macht]

  1. Doorsta de krampachtige controle-reflexen van de zittende macht (wees voorbereid) en zie hoe ze nog verder vervallen in regelzucht, stroperigheid en inefficiënt gedrag.

[Er komen altijd rechtszaken, protesten, PR tegenoffensieven. Laat je enthousiaste klanten het woord doen en hou je oog op de toekomst]

  1. Zorg dat klanten/gebruikers van de oude systemen dit ook gaan zien en verwelkom ze aan boord van jouw alternatief met overstapservices en member-get-member programma’s

[De manier om te werven is niet zelf werven, maar mensen opvangen die zich afzetten tegen de status quo of aangedragen worden door enthousiaste klanten en gebruikers van het eerste uur]

  1. Schaal je faciliterende platform op tijd op en zorg dat er een goed verdienmodel omheen ontstaat, dat de ontstane verdiende aandacht relevant weet om te zetten in cashflow.

[de zwakte van veel bedrijven die al een nieuw business model hebben, is dat ze nog geen verdienmodel hebben dat erbij past. De ‘oude economie’ verdienmodellen als advertentieverkoop botsen met de waarden van de nieuwe ordening.]

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor een inspirerend gesprek (info@H3ROES.nl of 0348 74 56 09)!

 

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.


Auteur(s)
Top