Blijdorp ontmoet haar Vrienden online tijdens Corona-sluiting

De vereniging Vrienden van Blijdorp is een enthousiaste en betrokken club van mensen die Diergaarde Blijdorp een warm hart toedraagt en allerlei projecten van de iconische Rotterdamse dierentuin steunt met geld en goede wil. Om de Vrienden te bedanken en te betrekken, organiseert de Diergaarde doorgaans in het winterseizoen een vijftal lezingen, waarbij leden van de Vrienden van Blijdorp meer kunnen leren over bepaalde diersoorten of over natuureducatie en natuurbehoud. Een van de lezingen is de jaarlijkse nieuwjaarslezing, waar het wel en wee van de organisatie centraal staat. Ten tijde van de Corona-sluiting was het uiteraard niet mogelijk om de lezingen fysiek doorgang te laten vinden en daarom bood H3ROES aan deze online te organiseren. Vanwege het zwaar weer waar de dierentuin in verkeert deed H3ROES dit gratis, maar naar zou blijken zeker niet voor niets!

Juist in deze tijd wil je je trouwste fans bereiken en aan je binden!

Het voordeel van online lezingen is natuurlijk dat meer mensen deel kunnen nemen, omdat het in principe oneindig schaalbaar is. Ook wordt de lezing automatisch vastgelegd en is het dus mogelijk later nog eens terug te kijken, voor iedereen die niet op een zondag om 11:00 uur live kan inschakelen. Aan de andere kant is een dergelijke manier van lezingen verzorgen nog niet eerder geprobeerd en is het voor de vaak iets oudere doelgroep mogelijk lastiger om deel te nemen. Zowel Diergaarde Blijdorp als de Vrienden van Blijdorp besloten om bij wijze van pilot de online lezingen mogelijk te maken. Nou, dat hebben we geweten. Het aantal van 400 inschrijvingen werd al snel bereikt. De laatst gegeven online lezing had zelfs ruim 700 inschrijvingen, waarvan 20 procent van de deelnemers aangaf nog nooit eerder aan een Vriendencollege deel te hebben genomen.

Vele honderden Vrienden keken live mee naar de lezingen en 97% zou een volgende keer weer meedoen.

Tijdens de lezingen geeft Blijdorp niet alleen een presentatie of toont zij speciaal voor de Vrienden een kijkje achter de schermen middels vooraf opgenomen videobeelden, maar de Vrienden van Blijdorp kunnen ook hun eigen vragen inbrengen. Zo werden bij de laatste lezing over natuurbehoud maar liefst 75 vragen gesteld en waar mogelijk natuurlijk direct beantwoord door de experts die de lezing verzorgen. Die benaderbaarheid van juist de mensen die het publiek van de dierentuin niet vaak tegenkomt, maakt een online Vriendenlezing exclusief en extra boeiend.

Waardering voor online college Diergaarde Blijdorp over natuurbehoud

Opvallend, maar niet verrassend is dan ook de gemiddelde waardering, die rond de 9 ligt. De Netto Promotor Score (NPS) is zelfs +58. Ook de herdeelname-intentie is enorm hoog: van 93% tijdens het eerste online college tot 97% bij het laatste college over natuurbehoud. Waar tijdens het eerste college, in november, nog 65% de voorkeur gaf aan een fysiek event, is bij het laatst gegeven college juist 60% overtuigd dat een online bijeenkomst een waardig alternatief is. Zo hebben de online lezingen bewezen een mooi moment te zijn om de Vrienden van Blijdorp op een gepaste manier de aandacht te geven die zij verdienen, in ruil voor hun jarenlange trouwe steun.

“Als vereniging zijn wij enthousiast over de online lezingen die wij samen met Diergaarde Blijdorp en H3ROES hebben georganiseerd. Goed werkende techniek en eenvoudige toegang voor de leden maakten de online lezingen tot een groot succes!”
Marcel Kreuger – voorzitter Vrienden van Blijdorp

Uw klanten, leden of donateurs bereiken en aan u binden, nu en na de Coronacrisis…

Wilt u weten hoe H3ROES uw organisatie kan helpen om klanten, leden of donateurs op een andere manier te bereiken en betrekken, neem dan contact op met Rob Beltman van H3ROES via 06 24 24 53 85 of mail naar ROB@H3ROES.NL.

Auteur(s)
Top