Integrale Klantgerichtheid Scan

Integrale Klantgerichtheid Scan

Voor veel organisaties blijkt het een uitdaging om vanuit de visie en strategie te komen tot daadwerkelijke stappen in klantgericht ondernemen. Om de beloftes die we doen ook echt waar te (kunnen) maken moeten we ons blijven ontwikkelen. Ontwikkelingen die essentieel zijn om de inzichten en ideeën ook daadwerkelijk om te zetten in keuzes en acties, zodat klanten en medewerkers klantgerichtheid ook echt gaan ervaren.

Met H3ROES` Integrale Klantgerichtheid Scan wordt een brede set gevalideerde vragen voorgelegd aan het management team van de organisatie. We stellen zo vast op welke onderdelen de organisatie achterblijft als het gaat om de organisatie inrichting of aansturing, maar ook welke vaardigheden of kerncompetenties voor klantgericht ondernemen nog ontbreken of onderontwikkeld zijn.

De Integrale Klantgerichtheid Scan wordt eerst als online vragenlijst verspreid en individueel door de deelnemende managers ingevuld. Zij nemen de uitkomsten mee naar een gezamenlijke sessies waar direct al de belangrijkste aandachtspunten naar voren komen. Tijdens deze sessie worden de individuele scores op een uitdagende manier vergeleken, bediscussieerd en samengebracht.

Het is waardevol om hier, behalve de MT leden, ook een beperkt aantal relevante marketing-, HR en/of IT collega`s bij te betrekken en daarmee te komen tot een gedragen beeld over waar de organisatie, gemeten langs acht cruciale bouwstenen van klantgericht ondernemen, nu werkelijk staat.

De uitkomst van deze exercitie vormt de basis voor een heldere analyse en prioritering. In feite wordt hiermee de agenda vastgesteld met activiteiten en projecten die zullen leiden tot een meer en integraal klantgerichte organisatie.

Heb je ook behoefte om concrete stappen te zetten en Klantgericht Ondernemen daadwerkelijk invulling te geven? Neem dan contact op met Rob (ROB@H3ROES.NL of 06 24 24 53 85). Dan heb je de eerste stap naar een meer klantgerichte onderneming in ieder geval gezet.

 

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.


Auteur(s)

Relevante berichten

Top