Een recept voor uw marketingafdeling

Een recept voor uw marketingafdeling

De afgelopen jaren hebben veel klanten ons gevraagd om hen te helpen bij het herijken van hun marketingfunctie. We zijn ons allemaal bewust dat de klassieke communicatie-afdeling die zich bezighoudt met het maken van brochures, websites en nieuwsbrieven ten dode is opgeschreven. De manier waarop bedrijven in verbinding staan met hun klanten en hen verleiden en betrekken is gigantisch veranderd de afgelopen jaren. Alleen een vakgebied als ICT heeft mogelijk dezelfde dynamiek gekend.

Met het enorme palet aan nieuwe mogelijkheden om met klanten in gesprek te raken en te blijven is ook de behoefte ontstaan aan een ander soort marketeer. In plaats van het louter zenden van de boodschap, gaan we nu de dialoog aan, van unique selling points verschuiven we naar unique buying reasons en in plaats van op sociodemografische kenmerken segmenteren we onze klanten nu op basis van real-time klantgedrag.

Maar welke eisen stelt dit nou aan de marketingafdeling in je bedrijf? Moet je voor al die nieuwe elementen andere specialisten binnenhalen? Als we naar “marketing” zoeken op www.intermediair.nl dan vinden we mooie functienamen als revenue manager, SEA specialist, content marketeer, marketing automation specialist, customer care manager en engagement consultant.

Voor de meeste directies is dit een donker woud aan functies en rollen geworden waarvan het voor hen veelal niet meer duidelijk is wat ze kunnen bijdragen. Marketing was van oudsher sterk in het vertalen van aanbod in een verhaal dat de klant begrijpt en wil afnemen. Nu zijn we zelf een beetje doorgeschoten en zijn we niet meer zo goed in staat om ons vakgebied zo uit te leggen dat onze eigen organisatie het nog begrijpt.

Mijn stelligste overtuiging is dat de marketingfunctie drie verschillende competenties & vaardigheden in huis moet hebben om het hedendaagse spel goed te kunnen spelen:

  • Hoofd: De analytische strateeg
  • Hart: De empatische relatiebouwer
  • Handen: De producenten, de doeners

Het hoofd zorgt ervoor dat we over goede klantinzichten beschikken waardoor we gewenste klantsegmenten kunnen herkennen, diens wensen doorgronden en dit kunnen vertalen in mooie proposities die aansluiten bij de klantbehoeften. Het is rationeel, slim, goed georganiseerd.

Het hart zorgt ervoor dat de juiste klanten zich welkom en (h)erkend voelen. Het hart bouwt de relatie en onderhoudt deze, vanuit betrokkenheid en authenticiteit. Het hart klopt: ook in ethische zin. Het zorgt ervoor dat het klantbelang gediend wordt. Het hart weet ook hoe een klant zich optimaal door onze kanalen beweegt en past deze aan op basis van de klantbehoeften.

De handen zorgen voor de productie van de inhoud van de boodschap in welke vorm dan ook. Zij creëren relevante content en de inrichting van de kanalen voor alle klantgroepen. De handen zijn pragmatisch en vertalen plannen en concepten in content en campagnes.

Kijken we terug naar de marketingfuncties die eerder uit onze zoektocht op intermediair.nl naar voren kwamen dan kunnen we ze direct een plek geven in dit raamwerk:

Competentie Categorie Functie
Hoofd Revenue manager, Marketing Automation Specialist
Hart Engagement Consultant, Customer Care Manager
Handen SEA specialist, Content Marketeer

 

Dit betekent niet dat elk bedrijf nu perse 3 marketeers in huis moet hebben om nog mee te kunnen doen. Dit is volledig afhankelijk van de ambitie en strategie van het bedrijf in kwestie. Ik pleit juist voor een zogenaamde “agile” marketingfunctie waarbij je de benodigde marketing competenties organiseert en regisseert op basis van de actuele behoefte.

Geen driejaren plannen meer, maar een duidelijke ambitie en richting neerleggen vanuit de directie waarmee marketing vervolgens met kortlopende afgebakende projecten aan de slag kan. De rol van marketingregisseur beleg je intern, afkomstig uit één van de competentiecategorieën met affiniteit met minimaal één andere.

Van oudsher zien wij dat bij de meeste bedrijven competentiecategorie “Handen” is ingevuld. Met de komst van nieuwe media en de toenemende interactie met klanten over de verschillende kanalen is het echter pijnlijk zichtbaar geworden dat de ouderwetse invulling van die competentiecategorie niet meer voldoet. Met dit raamwerk bieden we organisaties een ander model aan voor het invullen en ontwikkelen van hun marketingfunctie.

Wil je ook een keer van gedachte wisselen over de invulling van de marketingfunctie van jouw organisatie? Neem voor een vrijblijvend, maar inspirerend gesprek contact op met Rianne.

 

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.


Relevante berichten

Top