De klantrelatie in veranderend perspectief

De klantrelatie in veranderend perspectief

Aan mij is gevraagd een bijdrage aan de Maatschappelijke Barometer 2014 te leveren vanuit het perspectief van de klant. Met mijn ervaring van 15 jaar als adviseur, onderzoeker, auteur, spreker en ondernemer op het gebied van Klantgericht Ondernemen zou dat relatief eenvoudig moeten zijn. Toch heeft deze bijdrage mij de nodige hoofdbrekens gekost. Het is zowaar geen sinecure om op het kruispunt waar maatschappelijke ondernemingen anno 2014 zijn aangeland iets te zeggen over de rol en positie van ‘de klant’. Misschien is het meest veelzeggende woord wel ‘de participatiesamenleving’. Het was veruit het meest opvallende woord in de troonrede van 2013. Een troonrede die overigens uitgesproken werd door een nieuwe koning die, net als veel klanten, geen nummer wenst te zijn en dus niet koos voor de naam ‘Willem IV’. De participatiesamenleving is aan de ene kant bejubeld als lonkend perspectief, aan de andere kant verguisd als schaamlap voor visieloze afbraak van collectieve verworvenheden. Wat we er precies onder moeten verstaan vanuit klantperspectief en tegen welke bredere context de beweging rondom ‘de participatiesamenleving’ zich afspeelt, hoop ik in deze bijdrage te kunnen duiden.  En daarmee de plek van de klant in het heden en de toekomst van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap.

Over de auteur
Rob Beltman is oprichter van H3ROES, marketing strateeg en begeleidt organisaties bij vraagstukken rond klantgericht ondernemen. Hij heeft ruim 15 jaar ervaring als adviseur, coach en trainer in profit en non-profit omgevingen. Rob schreef meerdere boeken over marketing en klantgerichtheid.

Wil je meer weten? Lees het volledige artikel: Pdf-icon De klantrelatie in veranderend perspectief

Nieuwsgierig? Neem contact met ons op voor een inspirerend gesprek (info@H3ROES.nl of 0348 74 56 09)!

 

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.


Auteur(s)

Relevante berichten

Top