Hanno de Schipper

Hanno de Schipper quote

Hanno’s intrinsieke motivatie is een maatschappelijke bijdrage leveren aan een zo zelfstandig mogelijk leven van (kwetsbare) burgers. Hij is ervan overtuigd dat hiervoor vraaggestuurd werken en aandacht essentieel is. Hij helpt organisaties niet werken voor hun klanten, maar samen mét hen. Verbindend waar mogelijk en pragmatisch waar nodig en gewenst. Dit doet hij vanuit een bedrijfskundig en sociologische achtergrond door een brug te maken tussen onderzoek en praktijk, verhalen en cijfers en de mechanismen onder de processen.

Als student-assistent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kwam hij in contact met Rianne Klein Geltink en H3ROES. Gegrepen door het concept startte hij zijn eigen onderneming en sloot hij begin 2015 aan bij de coöperatieve vereniging H3ROES.

Hanno is veranderaar, procesbegeleider, projectleider, coach en partner en werkt hoofdzakelijk voor organisaties in de maatschappelijke sector. In zowel werk als privé acteert hij vanuit zijn persoonlijke waarden: vertrouwen, plezier, zingeving, authenticiteit en stabiliteit.

Neem voor meer informatie contact op met Hanno (hanno@H3ROES.nl of 06 52 39 31 71).

Auteur(s)
Tags ,

Relevante berichten

Top