Hart Artikelen

Een recept voor uw marketingafdeling

Een recept voor uw marketingafdeling

Een recept voor uw marketingafdeling

De afgelopen jaren hebben veel klanten ons gevraagd om hen te helpen bij het herijken van hun marketingfunctie. We zijn ons allemaal bewust dat de klassieke communicatie-afdeling die zich bezighoudt met het maken van brochures, websites en nieuwsbrieven ten dode is opgeschreven. De manier waarop bedrijven in verbinding staan met hun klanten en hen verleiden

Klantbelang

Klantbelang …

 “Niet de klant moet centraal staan, maar het klantbelang” is een veelgehoorde zinsnede in de bankensector, de zorgsector, het onderwijs en bij woningcorporaties. Het is tekenend om twee redenen:  dat klantbelang is kennelijk uit het oog verloren kennelijk is er een discrepantie tussen de klant centraal stellen en diens belang Het eerste punt hoef ik

Case Elan Wonen

Case Elan Wonen

Elan Wonen is een woningcorporatie die in de woonbehoeften van zo’n 20.000 mensen in Haarlem, Heemstede en Velsen voorziet. Zij doet dat met een bezit van rond de 8.000 woningen, winkels en bedrijfsruimten en de inzet van zo’n 90 enthousiaste medewerkers. Met de dienstverlening van Elan Wonen is niet veel mis, getuige het in bezit

Top