Hoe kan ik de seniorendoelgroep blij maken

Organisaties hebben met veel uitdagingen te maken die onder andere veroorzaakt worden door toenemende digitalisering, maatschappelijke veranderingen, andere samenwerkingsverbanden, klanten die andere en meer eisen stellen etc.

Tot ongeveer 2040 worden we wereldwijd geconfronteerd met een demografische aardverschuiving met een duidelijke conclusie: “Wie de ouderen heeft, die heeft de toekomst.” Sinds 2019 is meer dan de heft van alle volwassenen in Nederland 50 jaar of ouder! En nog een duidelijke conclusie voor elke organisatie: Een wake-up call om een nieuwe innovatieve en succesvolle strategie te ontwikkelen. Maar de randvoorwaarde voor een dergelijke strategie zijn goed gefundeerde klantinzichten. Het DNA van de klant door en door kennen.

Om inzicht te krijgen in de seniorendoelgroep werkt H3ROES samen met Edgar Keehnen van Grey Ocean. Hij heeft een wereldwijde toonaangevende theorie van de 7 softspots van senioren ontwikkeld. Deze volgende 7 softspots van senioren stellen u in staat om uw seniorendoelgroep beter te begrijpen.

  1. Het positieve – Bright Side of Life
  2. Het authentieke – Authenticity
  3. De mens – Humanize
  4. Het nageslacht – Generativity
  5. Het nu – The Moment Is Now
  6. De zelf-ontplooiing – Making Sense of Life
  7. De eenvoud – Simplify My Life

In bijgevoegde artikel kunt u meer over deze theorie te weten komen. Verder hebben we ons H3ROES 24 uursconcept ook samen met Grey Ocean volledig toegespitst op de senioren doelgroep.

We hebben deze methode doorontwikkeld omdat we merkten dat organisaties om bovengenoemde doelstellingen te behalen nog meer dan in het verleden behoefte hebben aan snel en gefundeerd klantinzicht in de seniore doelgroep. Essentiële termen bij onze ‘Grey Ocean 24hrs Senior Proof’ aanpak zijn: ‘betrokkenheid en verbinding van klanten en medewerkers’, ‘snel’, ‘no-nonsense oftewel gelijk tot de kern doordringen’ en ‘specialisten voor specifieke problematiek’. In bijgevoegde artikel kunt u meer over deze aanpak te weten komen.

Voor specifieke vragen over de senioren doelgroep kunt u contact opnemen met Ronald Provoost (ronald@H3ROES.NL; 06-55786352).

Auteur(s)
Top