Klantgericht Verkopen, Denken en Doen

Klantgericht Verkopen, Denken en Doen

In nauwe samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Grafische Ondernemingen (KVGO) heeft Gerard Struijf van H3ROES de leergang Klantgericht Verkopen, Denken en Doen ontwikkeld. Deze training activeert managers en medewerkers binnen een organisatie tot zelfbewust klantgericht denken en doen. Door vooral zelf te ondervinden wat klantgerichtheid voor jou persoonlijk betekent, hoe je dat als team versterkt en doorontwikkelt tot een meer klantgerichte organisatie, ontstaat er in een prettige ambiance meer klantbewustzijn en teamgevoel waarbij zowel de klanten, de medewerkers, als de organisatie er beter van worden. Deze leergang komt in 2016 in aanmerking voor maximaal 40% subsidie vanuit het A&O fonds Grafimedia.

Natuurlijk is deze leergang niet uitsluitend bedoeld voor Grafimedia bedrijven. Sterker nog, iedere organisatie die `t liefst morgen al de medewerkers meer klantgericht wilt laten opereren heeft baat bij deze (in-company) leergang van 4 sessies bedoeld voor 8/12 deelnemers. In een gesprek vooraf wordt deze leergang zowel qua inhoud als planning nader afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie.

Meer informatie over de leergang vind je hier:Pdf-icon Klantgericht Verkopen, Denken en Doen.

 

Auteur(s)

Relevante berichten

Top