Op een vernieuwende klantgerichte wijze in contact met uw klant

Iedereen is 24/7 connected met zijn mobiel. Om relevant te blijven is het voor organisaties cruciaal om goed te luisteren naar hun doelgroep (klanten, inwoners, donateurs, leden,….). Tot voor kort werd hiertoe een beroep gedaan op traditionele marktonderzoekbureaus. Dergelijke bureaus zijn echter onvoldoende meegegaan met mobiele ontwikkelingen, waardoor bedrijven steeds meer moeite hebben om heel snel goed inzicht te krijgen in de houding en het gedrag van hun doelgroep. Mensen, en zeker jongeren, reageren immers nauwelijks nog op lange, saaie vragenlijsten en inzichten komen vaak te laat om direct actie op te ondernemen.

Abbi insights is een nieuw datatechnologiebedrijf dat, in partnership met CM.com, organisaties helpt om meer verbinding te krijgen met klanten (en/of andere doelgroepen) door goed naar hen te luisteren met behulp van mobiele technologie. Abbi levert applicaties die toestaan op een super snelle, leuke interactieve manier via de smartphone chat vragen te stellen aan respondenten op momenten en locaties die er toe doen en real-time inzichten te bieden.

Abbi opereert op het snijvlak van onderzoek en marketingcommunicatie. De met toestemming verzamelde data wordt vanuit een customer dataplatform direct doorvertaald in effectieve communicatie vanuit mobiele berichten, die daardoor altijd relevant zijn en iedereen bereiken.

Met Abbi luistert een organisatie op een snelle, effectieve en laagdrempelige manier naar de stem van haar publiek.

Vanwege bovenstaande vernieuwende werkt H3ROES samen met Abbi.

Hoe Abbi exact werkt kunt u terugzien in dit filmpje. Wilt u meer weten over Abbi, kunt u contact opnemen met Marco Wolters (marco.wolters@abbi-insights.com; 06-39538428).

Auteur(s)
Top