Samen de toekomst in kijken: Stadsvisie

H3ROES heeft het afgelopen jaar de gemeente Beverwijk ondersteund met het ontwikkelen van een visie van en voor de stad. Het projectteam werd geleid door Ronald Provoost en rob Beltman, maar meerdere H3ROES hebben hieraan bijgedragen. De startvraag was:

“Hoe kunnen we komen tot een zo breed mogelijk samengesteld beeld van alle trends en ontwikkelingen die onze stad nu en straks raken?”

Het antwoord was even simpel als krachtig: door samen te werken met iedereen die een belang heeft en belang stelt in de toekomst van Beverwijk en Wijk aan Zee. Met betrokken inwoners, belangrijke bedrijven, verenigingen en instellingen, met vrijwilligers, gemeenteraad, burgemeester, wethouders en met ambtenaren uit verschillende geledingen van de gemeentelijke organisatie. Het ging tenslotte niet gewoon om het maken van beleid, maar om echt in beweging te komen.

De ontwikkeling kende een aantal belangrijke fasen. We geven ze hieronder kort weer.

0. Analyse Stadsvisie Beverwijk 2020
Voor we van start gingen met vooruitkijken, was terugkijken nuttig en nodig. In 2003-2005 is een eerdere toekomstvisie opgesteld met mogelijke strategische keuzen voor Beverwijk. Deze visie liep tot 2020. In 2016 is onderzoek verricht naar de inmiddels behaalde resultaten van deze visie. Daaruit blijkt dat een aantal doelstellingen in de loop der jaren is achterhaald door ‘gamechangers’ zoals de economische crisis en transformaties in het sociaal domein. Toch is het overgrote deel van de doelstellingen gerealiseerd en zijn belangrijke projecten uitgevoerd, met als sluitstuk de centrumverbetering in 2017. Om te kunnen werken aan de toekomst voorbij 2020, bleek een nieuwe visie echt nodig.

1. DNA, identiteit en positionering
Zelfkennis is cruciaal als je een goed pad naar de toekomst uit wilt stippelen. Daarom is in 2016 samen met diverse vertegenwoordigers uit de gemeente het DNA ‘geraapt’ en is de identiteit van Beverwijk en Wijk aan Zee vastgelegd. Dit helpt ons om in de toekomst passende keuzen te maken.

2. Trends ophalen
We weten waar we vandaan komen en waar we voor staan, maar weten we ook wat er op ons afkomt? Om daar achter te komen werd een trendsessie georganiseerd. Een aantal Beverwijkers en Wijk aan Zee’ers is gevraagd om vanuit hun eigen invalshoek trends en ontwikkelingen te signaleren. Daarbij werden ook landelijke trends en ontwikkelingen betrokken. Spelen landelijke trends ook in Beverwijk? Zijn ze al zichtbaar of liggen ze nog verscholen in de toekomst, zijn het hypes of blijvende veranderingen? De opbrengst van de trendsessies is verwerkt in het Stadskompas.

3. Inspiratie opdoen

Zouden de trends en ontwikkelingen nog verrijkt kunnen worden door erover van gedachten te wisselen met experts, frisdenkers of filosofen? Vanuit die gedachte organiseerden we een inspiratiesessie in het Kennemer Theater. Het resultaat van de avond was een zeer boeiende dialoog die een aantal aanvullingen opleverde. Die hebben we verwerkt in het Stadskompas.

4. Scenario’s ontleden
Met alle trends, ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en inspiratie hebben we vier scenario’s geformuleerd. Een scenario is ‘een waarschijnlijke versie van de toekomst’. Als de trends die bij een bepaald scenario horen zich doorzetten en elkaar versterken, ontvouwt zich die versie van de toekomst.

5. Het begin van de reis
Waar moet het dan precies naar toe met Beverwijk en Wijk aan Zee? Het Stadskompas is niet voor niets een kompas: het helpt navigeren, maar vertelt niemand welke kant hij op moet gaan. Het opgestelde stadskompas doet dus bewust geen uitspraak over hoe wenselijk een bepaald scenario is en maakt geen beleid of keuzes. Welke kant het op zou moeten gaan en waarom, dat is onderwerp van een goed gesprek. En dat gesprek hebben we aangezwengeld met een live webinar, gefaciliteerd door Crowdale en begeleidt door wethouder Tim de Rudder.

Het was een groot succes, omdat er een levendige discussie ontstond tussen de deelnemers en de wethouder. De kracht van een webinar is dat er gelijk met een grote groep gediscussieerd kan worden en dat mensen die het moeilijk vinden om publiek het woord te nemen, nu wel goed hun mening kunnen laten horen. Daarbij is het webinar uiteraard geregistreerd en dus te allen tijde terug te kijken en te delen met mensen die er niet bij waren. Kijk zelf ook gerust eens het webinar over het stadskompas voor Beverwijk.

Wilt u meer weten over hoe H3ROES u kunt ondersteunen bij (stads)visies, kunt u contact opnemen met Ronald Provoost (Ronald@H3ROES.nl / 06-55786352)

Auteur(s)
Top