Strategie voor Het Vergeten Kind

Voor Het vergeten Kind (HVK) heeft H3ROES twee strategiesessies begeleid met het brede MT om met elkaar een visie te formuleren op de toekomst en focus te creëren rondom de activiteiten op de korte en middellange termijn. Het Vergeten Kind is sinds haar fusie (met stichting Heppie) erg druk geweest om van de twee organisaties één geheel te maken en de nadruk lag logischerwijs op de interne organisatie. Een goede blik naar buiten, naar de manier waarop Het Vergeten Kind hoopt relevant, onderscheidend en impactvol te kunnen blijven, was nodig. Daarbij leidt visie uiteraard ook tot focus en werd van de strategische sessies dus ook gevraagd dat ze zouden helpen om te komen tot heldere keuzes, in goede onderlinge samenhang.

Het management team van Het Vergeten Kind ontbrak het geenszins aan klantinzicht in de zin dat men zeer goed weet voor wie de organisatie fondsen werft en het verschil wil maken. Toch was, door de unieke plaats die dit sterk groeiende goede doel inneemt in het landschap van jeugdzorg, een goede oriëntatie op klant en markt wel noodzakelijk. Het Vergeten Kind is anno 2019 een grotere en meer in het publieke oog opererende stichting. Daarbij trekt zij aandacht aan en komen meer en meer partijen met ideeën of initiatieven richting HVK. Het wordt belangrijker om focus aan te brengen in waar “ja” en “nee” tegen gezegd wordt, zeker omdat de mensen en middelen van de organisatie natuurlijk verantwoord besteed moeten worden en niet oneindig zijn.

Met heldere focus op de rol en toegevoegde waarde van Het Vergeten Kind voor haar directe relaties (zowel beneficianten als donateurs) als ook voor indirect belanghebbenden (stakeholder-omgeving), ontstond focus. Daardoor kon de organisatie beter kiezen waaraan prioriteit moes worden gegeven, waar ruimte kon worden gevonden en waar ook “nee” tegen gezegd moet worden of wat gestopt moet worden.

Waarom met H3ROES?
H3ROES is als coöperatie van klantgedreven vakidioten bij uitstek de partner om dergelijke trajecten mee aan te gaan. Wij hebben maar 1 doel: Nederland klantgerichter maken. Dat doen we als H3ROES door bij organisaties die wij begeleiden op zoek te gaan naar de verbinding tussen:

  • Hart:Wat drijft en motiveert klanten en medewerkers?
  • Hoofd:Hoe werkt de organisatie optimaal en vergroten we toegevoegde waarde van en voor klanten en medewerkers?
  • Handen:Welk gedrag en welke communicatie met en vanuit medewerkers past daarbij?

H3ROES werkt graag voor organisaties die net als wij impact willen maken. Die iets doen voor een betere wereld, nu en straks, hier of ergens in een ver land. Daarom zijn wij vaak een prettige samenwerkingspartner voor maatschappelijk ondernemers en not-for-profit organisaties, die meer impact willen maken. Wij geloven dat een klantgericht goed doel niet alleen kijkt naar voor wie men zich inzet, de beneficianten, maar ook naar de relatie met donateurs. Juist als aan beide kanten waarde wordt gecreëerd, leidt dit tot betrokken, bevlogen medewerkers en vrijwilligers,  enthousiaste stakeholders en betere resultaten.

 

Auteur(s)
Top