Tag Archives: H3ROES

Alexander Singewald

Alexander Singewald

Singewald Consultants Group BV adviseert bij complexe juridische en managementvraagstukken. daarbij richten wij ons vooral op vraagstukken, nationaal en internationaal, met betrekking tot wet en regelgeving over gebruik en bescherming van klant en personeelsgegevens. Dat doet zij primair binnen de gebieden van direct/database marketing, marktonderzoek, e–commerce en sales promotion. De vakgebieden waarbinnen de mede-H3ROES excelleren.

Rob de With

Als Rob je organisatie binnenstapt weet je een ding zeker. Het gaat veranderen. Deze creatieve marketeer, ondernemer en verbinder, is specialist in het innoveren van bestaande businessmodellen. Uitdagend en concreet. Snel denkend, zonder de visie van de organisatie uit het oog te verliezen. Vertalen van macro economische trends naar een nieuwe day-to-day business. En natuurlijk

Wie zijn H3ROES

H3ROES stelt zich voor

H3ROES is een coöperatieve vereniging van professionals die samen de ambitie hebben om Nederland klantgerichter maken. Het zijn specialisten, op gebieden die sterk met klantgericht ondernemen te maken hebben, zoals onder meer marketing, sales, HR en leiderschap. Met Hart, Hoofd en Handen komen we elke dag een stukje dichter bij deze ambitie. Door te dromen, denken

Ronald Provoost

Ronald Provoost

Ronald Provoost helpt organisaties al meer dan 20 jaar bij het in kaart brengen van enerzijds marktontwikkelingen en anderzijds de visies van medewerkers, klanten en stakeholders. Dit allemaal met het doel dat klanten hun beleidsbeslissingen op optimale informatie kunnen nemen. Hij heeft dit voorheen onder andere gedaan vanuit USP Marketing Consultancy dat hij in 1993

Crowdale

Crowdale

Geen enkele held kan alleen succesvol zijn. We zijn dankbaar dat we in de volgende organisatie een goede partner vinden, die staat voor kwaliteit in zijn specialistische vakgebied. Crowdale is een business school die permanente educatie voor hoogopgeleid werkend Nederland bereikbaar maakt. Courses van Crowdale worden digitaal verzorgd door middel van live online colleges en

Platform voor Klantgericht Ondernemen

Platform Voor Klantgericht Ondernemen (PvKO)

Geen enkele held kan alleen succesvol zijn. We zijn dankbaar dat we in de volgende organisatie een goede partner vinden, die staat voor kwaliteit in zijn specialistische vakgebied. Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) verenigt professionals die bij willen dragen aan een klantgericht Nederland en belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het

RESET Your Brand

RESET Your Brand

Geen enkele held kan alleen succesvol zijn. We zijn dankbaar dat we in de volgende organisatie een goede partner vinden, die staat voor kwaliteit in zijn specialistische vakgebied. Een jonge, dynamische organisatie die mensen uit hun bekende en vertrouwde wereld trekt en ‘unblocked’, zodat ze geïnspireerd en bevlogen kunnen raken door voorbeelden van die hier

Adobe

Adobe

Geen enkele held kan alleen succesvol zijn. We zijn dankbaar dat we in de volgende organisatie een goede partner vinden, die staat voor kwaliteit in zijn specialistische vakgebied. H3ROES is community partner van Adobe, een organisatie die iedereen wel kent van de PDF en Flash technologie, maar die ondertussen een leidende partner is in de

Top