De klantrede 2015: verbinden of verliezen

Klantrede 2015

Op woensdagmiddag 10 december hebben meer dan 20 professionals, allen helden op het gebied van klantgericht ondernemen, hun krachten gebundeld om de klantrede 2015 op te stellen. Het is daarmee het resultaat van een unieke samenwerking tussen specialisten, die ieder op hun eigen vakgebied Nederlandse organisaties in profit en not-for-profit sectoren helpen om klantgerichter te ondernemen.

De Klantrede 2015 is een initiatief van H3ROES. H3ROES is in 2014 ontstaan als coöperatieve vereniging die tot doel heeft Nederland klantgerichter te maken. Dan gaat het bijna altijd over het maken van een belangrijke ‘switch’ binnen de organisatie: niet alleen in de klantbenadering, maar ook en juist in de cultuur, het leiderschap en het business model. Het gaat over dromen, denken en doen en daarmee over het Hart, het Hoofd en de Handen. De H3 van H3ROES komt daar dus vandaan. Een succesvolle verbinding van Hart, Hoofd en Handen is krachtig, want verbindend, authentiek en effectief.

De Klantrede 2015 is een toonbeeld van succesvolle verbinding. Wij hebben alle deelnemende professionals gevraagd vanuit hun eigen vakgebied maximaal 5 trends te signaleren op het vlak van klantgerichtheid. We vroegen hen de trend te benoemen, te beschrijven en een voorbeeld, ‘best practice’ of ‘next practice’ aan te wijzen. Dat heeft geleid tot een totaal van ruim 100 goed onderbouwde trendkaarten. Deze trendkaarten zullen uiteraard beschikbaar gemaakt worden voor verdere bestudering, maar zijn in dit stadium vooral gebruikt als input voor het herleiden van centrale thema’s in klantgerichtheid.

Op 10 december kwamen alle deelnemers bijeen om de trends in een tijdsbestek van vier uur te bespreken, te bundelen en er 1 integrale Klantrede van te maken. Hiervoor is gestart met een clustering van de trends naar maximaal 5 thema’s. Deze thema’s zijn vervolgens geadopteerd door enkele van de deelnemers, die de rest van de middag zorgden dat het thema verscherpt, verdiept en weer puntig samengevat werd.

In 3 ronden is vervolgens aan de overige deelnemers gevraagd op interactieve wijze de verschillende thema’s te bediscussiëren. Zij hebben de onderliggende trends verbonden en het centrale thema benoemt. Vervolgens hebben zij het thema aangevuld vanuit hun eigen ervaring en beleving. Tot slot hebben zij bepaald wat de impact van het thema op de klant en op organisaties zal zijn.

De uiteindelijke klantrede is door Rob Beltman, een van de oprichters van H3ROES, in een kort tijdsbestek aan elkaar geschreven en voorgedragen ten overstaan van alle deelnemers (zie ook de video). Het is in onze ogen een heldere samenvatting van de belangrijkste uitdagingen waar het Nederlandse bedrijfsleven in 2015 voor staat om klanten te vinden, te betrekken en te behouden!

Download hier De Klantrede 2015 – H3ROES

Of bekijk hier de voordracht van de Klantrede 2015:

Nieuwsgierig naar de Klantrede en geïnteresseerd in meer informatie? Neem contact met ons op voor een inspirerend gesprek!

 

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief.


Auteur(s)

Relevante berichten

Top