Veel gemiste kansen rondom de klantvisie

Leerlijn Klantvisie

Zo’n 95% van de woningcorporaties is op dit moment bezig de klantgerichtheid van de organisatie te vergroten. Met name procesoptimalisatie en digitalisering zijn daarbij thema’s die hoog op de agenda staan. Bijna de helft van de corporaties blijkt deze strategische verbetertrajecten echter zonder duidelijke klantvisie aan te gaan. De corporaties die wel een klantvisie hebben, lijken de visie in veel gevallen onvoldoende extern te borgen. Corporaties laten daardoor kansen liggen om de betrokkenheid van de omgeving te vergroten. Bovendien riskeren ze belangrijke inrichtingskeuzes ten aanzien van klantprocessen op verkeerde aannames te baseren.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy i.s.m. H3ROES en KWH, in het volledige artikel: Pdf-icon Veel gemiste kansen rondom de klantvisie.

Het onderzoek werd gedaan in voorbereiding op een Leerlijn Klantvisie die geïnitieerd is door H3ROES en samenwerking met KWH en USP. Klik hieronder voor meer informatie over deze leerlijn.

 

 

Neem voor meer informatie over het onderzoek, de leerlijn of voor het verkennen van uw individuele opgave in klantgericht verbeteren contact op met Ewout Stolwijk van USP (stolwijk@usp-mc.nl of 06 55 28 92 20) of Rob Beltman (ROB@H3ROES.NL of 06 24 24 53 85).

 

Auteur(s)

Relevante berichten

Top