Geoptimaliseerde informatievoorziening sociaal Domein Veenendaal in 24 uur

De gemeente Veenendaal wilde de informatievoorziening en dienstverlening richting inwoners optimaliseren. De volgende thema’s waren hierbij van belang:

 • Welzijn
 • Wijkgericht werken
 • Eigenaarschap
 • Inspraak
 • Toegang

De gemeente wilde met betrekking tot deze thema’s inzicht verkrijgen in de wensen van verschillende doelgroepen inwoners over hoe en waar zij informatie willen krijgen en hoe zij verder geholpen willen worden.

H3ROES heeft hiervoor met de volgende doelgroepen van gedachten gewisseld:

 • Jongere/oudere inwoners van rijkere en armere wijken
 • Vrijwilligers/inwoners die initiatieven ondernemen
 • Inwoners met ervaring met de volgende thema’s: /jeugd/WMO/participatie

We hebben deze informatie vergaard volgens de H3ROES 24 uurs methodiek, deze kunt u hier downloaden.

In deze aanpak werken we in 24 uur toe naar concrete resultaten. De resultaten zijn in dit rapport uitgewerkt.  Doel van een 24-uur sessie is om diepgaande kwalitatieve informatie te verzamelen van de onderzochte doelgroep. Het format biedt mogelijkheden tot het dieper doorvragen. De aanpak van een 24-uur sessie is als volgt:

 • Zoals de naam al aangeeft duurt deze sessie 24 uur. In de middag wordt gestart met het scherp formuleren van de vragen waar de gemeente een antwoord op wil hebben.
 • Deze vragen vormen de input voor de avondsessie waar deze vragen in een focusgroep worden voorgelegd aan inwoners van de Gemeente Veenendaal. De sessie met het inwonerspanel wordt op video opgenomen, zodat de medewerkers van de gemeente in een andere zaal mee kunnen kijken, hun bevindingen kunnen noteren en eventuele vragen via de mail naar de gespreksleider kunnen zenden.
 • De volgende ochtend gaat de groep aan de gang met het groeperen van de bevindingen van de avondsessie en het formuleren van de belangrijkste conclusies.

In dit proces zijn zes focusgroepsessies met inwoners gehouden. Per sessie namen tussen de zes en tien inwoners van de Gemeente Veenendaal deel.

Wilt u weten hoe u via de 24 uursmethodiek meer over u klant te weten komt en hoe u deze kennis gelijk kunt omzetten tot daden, neemt u dan contact op met Ronald Provoost (ronald @H3ROES.nl; 06-55786352).

Auteur(s)
Top