Klantgericht Maatschappelijk Ondernemen: waarom en hoe?

Of je nu onderneemt voor de winst, of als stichting of vereniging je inzet voor een goed doel of voor je leden: succes hangt altijd af van de perfecte balans vinden tussen je klantprestaties, een gezonde bedrijfsvoering en maatschappelijke impact. De meest sterke merken en organisaties weten die drie aspecten nog krachtig te verbinden ook! Vanuit een onderscheidende missie en heldere ambitie kunnen zij niet alleen medewerkers aantrekken en motiveren, maar tegelijk klanten betrekken en enthousiasmeren. Mede daardoor bieden ze stakeholders de sociale en financiële resultaten waar zij op hopen. H3ROES helpt organisaties, in zowel for-profit als not-for-profit sectoren, succesvol integraal klantgericht en maatschappelijk impactvol te ondernemen.

Je kent misschien de waarde-disciplines van Treacy & Wiersema. Zij betoogden dat iedere organisatie een combinatie moest hebben van 3 strategische focusgebieden, maar in 1 echt moest excelleren. Zo is het ook met Klantgericht Maatschappelijk Ondernemen.

Geen organisatie kan nog besluiten om op één van deze drie aspecten onder het minimum drempelniveau te presteren. Dan is er reputatieschade, lopen klanten en ook medewerkers weg of wordt niet het juiste nieuwe talent aangetrokken om gezond te kunnen groeien. Het halen van benchmarkniveaus vraagt om focus en het in balans houden van de dimensies.

H3ROES als ge- en bedreven expeditieleider

In 2013 werd de coöperatie H3ROES opgericht. Sindsdien hebben we in vrijwel iedere sector, publiek en privaat, en in vrijwel iedere branche ons steentje bij mogen dragen door te inspireren, onderzoeken, adviseren, coachen, trainen, of begeleiden. We ondersteunen onze opdrachtgevers zo intensief en langdurig, of juist zo licht en kortstondig als nodig is om resultaat te halen. Daarbij nemen we nooit genoegen met fraai geformuleerd beleid, of volledig doortimmerde plannen, maar gaan we voor beweging. Onze expeditie is geslaagd als klanten en medewerkers merkbaar enthousiaster zijn en stakeholders op de banken staan.

Helden die Hart, Hoofd en Handen verbinden

H3ROES is een coöperatie van gedreven professionals die hun bijzondere kennis en ervaring, hun eigen superkracht, inzetten en bundelen om samen meer impact te maken. Dat doen we door een krachtige verbinding te maken tussen het dromen, denken en doen in organisaties. Tussen het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het ‘wat’. Tussen passie, plannen en prestaties. Kortom: de verbinding tussen Hart, Hoofd en Handen! Daar komt de H3 in onze naam vandaan. Ha-drie-roes spreek je uit als HEEROHZ. Helden dus. De held in het verhaal, die hoeven we niet te zijn. We helpen liever de richting, ruimte en de juiste randvoorwaarden te creëren waardoor de medewerkers bij onze opdrachtgevers heldendaden voor hun klanten en omgeving kunnen verrichten.

 

 

 

 

Auteur(s)
Top