Klantrede 2019

H3ROES heeft samen met AVANS+ en 40 professionals weer de handschoen opgepakt om te kijken hoe Nederland klantgerichter kan werken, nu en in de toekomst. Onze economie ontwikkelt zich namelijk in rap tempo van een productiemaatschappij via een diensteneconomie naar een netwerk- en kenniseconomie. We zitten daar volop in en ervaren de ‘stretch’ en de ‘stress’ daarvan. Data en digitale systemen vormen de drijvende krachten achter klantgedreven innovatie en groei. Tegelijkertijd zijn ‘human skills’ als creativiteit, lef en de menselijke maat steeds meer onderscheidend.

De volgende onderwerpen stonden centraal tijdens de klantrede:

  • Wat is ervoor nodig om als organisatie succesvol te zijn in de kenniseconomie van morgen?
  • Hoe houden we verbinding met klanten en betrekken we ze bij onze uitdagingen?
  • Hoe gaan we om met het almaar groeiend netwerk aan stakeholders die ons aanspreken op maatschappelijke verantwoordelijkheden, terwijl die soms botsen met belangen van aandeelhouders of klanten?
  • Hoe zorgen we dat we als organisatie een omgeving bieden aan medewerkers om continu te leren en ontwikkelen?

Ook uit deze klantrede zijn weer concrete tips naar voren gekomen hoe u morgen klantgerichter kunt werken in de kenniseconomie. Deze tips kunt u opvragen bij Ronald Provoost via ronald@H3ROES.nl.

Mochten wij je kunnen ondersteunen bij het klantgerichter worden van je organisatie (of bij een andere uitdaging), schroom niet om te bellen of mailen. Wij helpen je graag vanuit onze filosofie van het verbinden van tomeloze energie en passie (hart), met intelligentie (hoofd) en pragmatiek (handen). Neem contact op met Ronald Provoost via ronald@H3ROES.nl of 06-55786352.

Auteur(s)
Top