Webinar Klantvisie: nut en noodzaak

Klantvisie woningcorporaties webinar

Voor veel organisaties zijn het verwarrende tijden als het gaat om de relatie die ze onderhouden met hun klanten. Of dat nu studenten, cliënten, burgers, consumenten of bewoners zijn, overigens. Vaak wringt daar de schoen al als eerste: hoe benoem je ze en wie reken je dan wel en wie niet tot jouw klanten? Zijn ex-klanten en nog-niet-klanten ook opgenomen binnen de klantdefinitie?

Zijn studenten nu klanten van de onderwijsinstelling, of een productiemiddel dat wordt ingekocht, bewerkt en afgeleverd aan de ‘opdrachtgevende’ arbeidsmarkt? De UvA is hard aan het bewijzen dat een organisatie die niet nadenkt over de rol en positie van haar klanten, zich allerhande narigheid op de hals haalt.

wordle

 

Veel woningcorporaties stoeien ook met klantgerichtheid. Deels speelt altijd de vraag: zijn huurders nu echt klanten? Ze hebben vaak wel keuze waar ze willen wonen, maar maken geen ‘leverancierskeuze’ ten aanzien van de corporatie. Daarbij beargumenteren sommigen dat de centrale en decentrale overheid als opdrachtgever gezien moeten worden.  Het gaat erom dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Dat gaat gewoon over producten en niet over klanten. Maar zijn corporaties dan niets meer dan uitvoerders van woningmarktbeleid en woonvisies van deze ‘opdrachtgevers’?

Er zijn veel spannende ontwikkelingen die vragen om richting vanuit een klantvisie. Denk maar aan digitalisering van de dienstverlening, druk op bedrijfslasten, stroomlijning van klantprocessen, nieuwe participatievormen, klachtenmanagement, zelfredzaamheid en wat niet meer. Het lijkt wel of de organisatie drie kanten tegelijk uit wil hollen. Juist nu vraagt dat om een verbindend en enthousiasmerend denk- en doekader.

H3ROES organiseert binnenkort met KWH en USP een leerlijn Klantvisie hierover. Maar je kunt al aan de slag als je het gratis webinar ‘Klantvisie: van beleid naar beweging’ bekijkt. Kijk dit webinar terug op onderstaande button te klikken.

 

 

Auteur(s)

Relevante berichten

Top