Laat je klantvisie vliegen  (van beleid naar beweging) 

Er zijn veel organisaties die al beschikken over een klantvisie maar in de praktijk niets zien veranderen. Hiervoor zijn uiteraard verschillende oorzaken  aan te wijzen die variëren van leiderschap, tot een niet inspirerende visie, het ontbreken van de juiste vaardigheden en structuur  etcetera. 

In de praktijk zien wij dat het meestal stuk loopt op de  concrete doorvertaling naar de customerjourney  van de klant  en de  concrete consequenties en gewenste acties voor de medewerkers. Oftewel het is medewerkers niet goed duidelijk hoe te handelen in bepaalde situaties. 

Het is dus  zeker  belangrijk dat de klantvisie een goed antwoord biedt op de vraag ‘voor wie doet onze organisatie wat, hoe en waarom?’ En juist in het concrete ‘hoe en wat’ blijven veel organisaties te vaag.  

We helpen u uiteraard graag bij het laten vliegen van uw klantvisie of, indien u nog geen klantvisie heeft, het opstellen ervan. Hiervoor is het wel belangrijk dat uw visie en onze visie over aanpak en Klantvisie hetzelfde is.   

WAT IS EEN KLANTVISIE IN ONZE OGEN NIET? 

Een klantvisie is in onze ogen niet slechts een stukje papier dat verantwoording geeft voor het handelen. Het is niet slechts een beleidsdocument. 

WAT IS HET DAN WEL? 

Volgens ons verbindt een klantvisie 3 belangrijke zaken: 

  • Hart:  waarom, intrinsieke motivatie, willen, zingeving, passie, cultuur 
  • Hoofd:  hoe, strategie, kunnen, snappen, slimme keuzes, begrip, houding/overtuiging 
  • Handen:  wat, nieuwe normaal, doen, communicatie, handige werkwijzen, nieuwe routines, gedrag

De krachtige verbinding van deze drie dingen zal uiteindelijk ertoe leiden dat collega’s beter samen kunnen werken en de  juiste dingen doen op een klantgerichte en consistente wijze.  

BELANGRIJK BIJ EEN AANPAK 

  • Hart:  zorgen dat er passie en beleving in klantgerichtheid komt!
  • Hoofd:  zorgen dat men snapt waarom dat nodig is, hoe het werkt en bijdraagt aan succes 
  • Handen:  zorgen dat mensen weten wat ze (anders) moeten doen en wat dat oplevert

Wilt u weten welke aanpak kan leiden tot een  vliegende  klantvisie volgens bovenstaande uitgangspunten <download dan whitepaper klantvisie>?  Wilt u een persoonlijke uitleg of een presentatie? Neem dan contact op met Ronald Provoost (RONALD@H3ROES.nl; 06-55786352). 

 

 

 

Auteur(s)

Relevante berichten

Top