Lid worden van H3ROES?

Lid worden van H3ROES

Waarom zou je je aansluiten bij de Coöperatieve H3ROES?

Nederland klantgerichter maken…dat is onze missie.

We zien veel organisaties die de klant centraal willen stellen, maar ze lopen vrijwel altijd aan tegen de grenzen van de organisatie, tegen dwingende processen, tegen aanbod- en systeemdenken en tegen regeldrift. De gewenste verandering is breed en omvat HR, IT, Marketing, Sales en de hele wijze van inrichten en aansturen van de organisatie. Om die verandering te bewerkstelligen zijn helden nodig die het verschil kunnen maken in Hart, Hoofd en Handen. Daarom zijn er H3ROES!

H3ROES is een coöperatieve vereniging van professionals in klantgerichtheid. Het zijn professionals, die vanuit hun unieke kennis en competenties samenwerken om klantgerichtheid binnen organisaties te bevorderen. Ze onderscheiden zich door hun commitment om gezamenlijk altijd aantoonbare impact te realiseren door de kracht te benutten van H3: Hart, Hoofd en Handen.

H3ROES hebben elk hun alter ego. Zoals Clark Kent hebben ze hun dagelijkse identiteit waarmee zij voor het merendeel van de wereld gekend zijn. Daarnaast zijn zij echter structureel aan elkaar verbonden in de coöperatie, waar zij hun kennis en ervaring delen en verrijken. Daardoor inspireren zij zowel elkaar als hun opdrachtgevers, misschien wel tot bovenmenselijke klantgerichtheid.

Waarschijnlijk ligt jouw alter ego op dit moment ook in één van de disciplines die we hierboven hebben beschreven. Maar je ambities gaan verder. Ook jij wilt Nederland klantgerichter maken. Je hebt daarvoor al veel tools in je gereedschapskist en een flink netwerk, maar je wilt meer. Je realiseert je dat je sparringpartners nodig hebt om je missie te volbrengen.

De Coöperatieve H3ROES kunnen jou bieden wat je nodig hebt.

Samen ontwikkelen
Om Nederland klantgerichter te maken moeten we onszelf continu blijven ontwikkelen in het vakgebied. Dat doen we door samen te komen en vooral van elkaar te leren. We delen onze kennis met de buitenwereld via de H3ROES Academy, een open (online) leerprogramma waarin de ‘next practices’ op het gebied van klantgericht ondernemen willen laten zien.

Het leren van elkaar staat bij H3ROES hoog in het vaandel. Elk van ons heeft zijn eigen alter ego en heeft op zijn eigen vlak de nodig kennis en ervaring opgedaan. Juist door slimme concepten met elkaar uit te werken en toe te passen leren H3ROES elkaar kennen, persoonlijk, maar zeker ook zakelijk. We treffen elkaar sowieso maandelijks, de locatie en het programma is wisselend, maar we zoeken altijd de verbinding om Nederland klantgerichter te maken.

H3ROES heeft een groeiende “toolbox” met daarin concepten en modellen die alle H3ROES kunnen gebruiken in projecten bij klanten. Dit zijn bijvoorbeeld klantgerichtheidscans of interactieve business games die medewerkers bewust maakt van het belang van klantgericht werken. Misschien heb jij ook concepten die wij zouden kunnen gebruiken of promoten. We investeren tijd in elkaar om ons de tools eigen te maken zodat we ze in kunnen zetten bij klanten.

En wil je gewoon af en toe een “kantoordag” delen met één van de H3ROES dan kan dat natuurlijk ook. Op onze “werkplek” in Rotterdam of waar je dan ook wilt. Onze coöperatie is bewust geen bedrijf met muurtjes en deuren, maar werkt volledig open!

Externe Profilering
De echte kracht van H3ROES ontstaat in de verbinding. Met elkaar tijdens  onze bijeenkomsten maar zeker wanneer we samen projecten doen bij onze klanten. Omdat de verandering die klantgerichtheid vraagt altijd meerdere disciplines raakt geloven wij in het gezamenlijk optrekken in opdrachten. Hiervoor is het uiteraard van belang dat we elkaar kennen en vertrouwen.

Tweemaandelijks organiseren we bijvoorbeeld ontbijtsessies op locatie bij één van onze klanten. We laten hierbij expliciet de gastheer aan het woord om te leren van zijn klantgerichtheidsvraagstukken. Samen discussiëren over een (mogelijk nog betere) oplossing voor die klant. Jouw expertise kan wellicht de ontbrekende schakel zijn die het verschil maakt.

H3ROES wordt frequent gevraagd om sprekers te leveren voor diverse bijeenkomsten en congressen. We breiden ons netwerk graag uit met nieuwe H3ROES om letterlijk op het podium te spreken over hun expertise in relatie tot onze gezamenlijke ambitie om Nederland klantgerichter te maken.

Wat vraagt het van jou?
Dit allemaal mogelijk maken met en voor H3ROES vraagt ook een investering. In focus, in tijd,  maar ook financieel. De jaarlijkse lidmaatschap fee is nog niet vastgesteld. H3ROES die mee helpen bouwen zullen uiteraard voordeel hebben boven H3ROES die zich later bij ons voegen.

Verder vragen we vooral van je dat je frequent aanwezig bent op onze bijeenkomsten. Jouw contributie is niet alleen een jaarbedrag, maar het beschikbaar stellen van jouw kennis, kunde en netwerk, net als anderen dat voor jou doen. Als jij jezelf investeert, leren wij je kennen, leer jij andere H3ROES kennen en kunnen we je sneller inzetten op H3ROES projecten. Ook vragen we van je dat je met enige regelmaat blogberichten of artikelen schrijft voor ons online platform.

Het financiële model
Zoals eerder gesteld vraagt deelname aan H3ROES ook een investering. Dit beslaat een vast en een variabel deel. Het vaste deel is de jaarlijkse contributie. Het is onze ambitie om uit deze vaste contributie de vaste kosten te dekken voor de activiteiten van H3ROES zoals de academy, de bijeenkomsten en het online platform.

Daarnaast voorzien we een variabele vergoeding, die verband houdt met de omzet die je via H3ROES gaat genereren. Tussen de omzet die H3ROES aan de klant factureert en de omzet die jij aan H3ROES factureert zit 10% verschil. Dat levert H3ROES een minimale buffer op voor extra investeringen in de organisatie, of om kleine tegenvallers in kosten op te vangen. Wat aan het eind van het jaar overblijft wordt weer naar rato van omzet uitgekeerd. Zo krijgt iedereen zijn eerlijke deel terug. Eventuele verliezen worden evenredig gedeeld onder de leden.

Het bestuur van H3ROES ontvangt geen bestuursvergoeding voor haar activiteiten. Zo zijn we allemaal evenredig verantwoordelijk voor het succes van H3ROES en verwachten we naast de financiële investering vooral de investering in focus en tijd van onze leden.

Alleen door optimaal samen te werken maken we van H3ROES een fantastisch platform. We willen samen een beweging maken en door de krachten te bundelen komen we sneller tot het resultaat om Nederland klantgerichter maken. 

Meer weten? Neem contact op met één van de founding H3ROES voor een vrijblijvend gesprek (info@H3ROES.nl of 06 55 78 63 52).

Auteur(s)
Tags ,

Relevante berichten

Top