De moderne Triple Play van ondernemen

Een al oud, maar nog steeds veel gehanteerd model voor het bepalen van strategische focus is dat van Michael Treacy en Fred Wiersema, afkomstig uit hun boek ‘The Discipline of Market Leaders’  uit 1995. Volgens hen moeten bedrijven kiezen om te excelleren in 1 van 3 disciplines: Customer Intimacy, Operational Excellence of Product Leadership. 

H3ROES verzorgt vanaf 17 november 2020 wekelijks een webinar over Klantgericht Maatschappelijk Ondernemen

In de huidige tijden wordt gezegd dat het om succesvol te zijn niet meer voldoende is om te excelleren op 1 van de 3 vlakken, maar dat alle disciplines van hoog niveau moeten zijn. De lat ligt dus steeds hoger.  

Verder zie je een duidelijke verandering in de maatschappij waarbij vanuit het ene uiterste de commerciële ondernemingen en vanuit het andere uiterste de goede doelen (met daarin tussen in o.a. (lokale) overheden en maatschappelijke initiatieven) organisaties steeds meer naar elkaar toe groeien. Ondernemingen nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid voor sociaal maatschappelijke opgaven en goede doelen of not-for-profits moeten steeds bedrijfsmatiger gaan opereren. 

Alle organisaties, van commercieel tot not-for-profit, dienen zowel maatschappelijke-, klant- als financiële waarde te creëren. Anders uitgedrukt zal elke organisatie om succesvol te zijn en blijven aantoonbare maatschappelijke impact moeten combineren met een klantgerichte benadering van haar cliënten, opdrachtgevers, donateurs, of hoe men de klant ook noemt, in combinatie met een gezonde, transparante bedrijfsvoering. Op ieder van die vlakken is veel te leren en vaak ook te verbeteren. En dat kan niet anders dan in samenhang. Anders beland je in een driebenige spagaat.  

Eigenlijk ontstaat er daarmee een nieuwe handvat om succesvol te ondernemen en welDe Moderne Triple Play van Ondernemen’:  

  1. Gezonde bedrijfsvoering
  2. Merkwaardige klantbeleving
  3. Positieve maatschappelijke impact 

Benieuwd hoe je je organisatie verder op weg kunt helpen langs de assen van Triple Play? 

Schrijf je in voor de wekelijkse webinars van H3ROES

Of neem contact omet  RONALD@H3ROES.NL  of  ROB@H3ROES.NL. 

Auteur(s)

Relevante berichten

Top