Heeft u nog geen klantvisie?

Het zijn turbulente tijden, waarin grote economische, sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen voor verwarring en onzekerheid. Zeker bij veel beleidsmakers in het publieke domein. Wie kent het gezegde “regeren is vooruitzien” niet? Maar juist dat vooruitzien en vanuit een sterke visie samenwerken aan realisatie van ambities, staat onder druk. Wie voelt zich nog comfortabel bij het maken van beleid voor de komende 5 of 10 jaar, laat staan 30 tot 50 jaar?

 

En toch moeten organisaties werken vanuit een heldere visie, om niet geleid en geleefd te worden door hun omgeving.  Gek eigenlijk, zo’n klantvisie. Waarom zou een organisatie een aparte visie moeten ontwikkelen op wie haar klanten zijn en hoe ze die wil bedienen? Is dat dan niet iets natuurlijks? Moeten we daar echt beleid op maken? Het antwoord is ‘ja, dat moeten we zeker!’. Er is nogal wat te kiezen voor de corporatie en daardoor ook heel wat te winnen en te verliezen. Het is dus belangrijk dat de klantvisie een goed antwoord biedt op de vraag ‘voor wie doet onze organisatie wat, hoe en waarom?’

 

WAT IS EEN KLANTVISIE IN ONZE OGEN NIET

Een klantvisie is in onze ogen niet slechts een stukje papier dat verantwoording geeft voor het handelen. Het is niet slechts een beleidsdocument.

 

WAT IS HET DAN WEL

Volgens ons verbindt een klantvisie 3 belangrijke zaken:

  • Hart: Waarom, willen, intrinsieke motivatie, zingeving, passie, cultuur
  • Hoofd: Hoe, kunnen, strategie, snappen, slimme keuzes, begrip, houding/overtuiging
  • Handen: Wat, doen, nieuwe normaal, communicatie, handige werkwijzen, nieuwe routines, gedrag

 

De krachtige verbinding van deze drie dingen zal uiteindelijk ertoe leiden dat collega’s beter samen kunnen werken en de de juiste dingen doen op een klantgerichte en consistente wijze.

 

BELANGRIJK BIJ EEN AANPAK

  • Hart: zorgen dat het er passie en beleving in klantgerichtheid komt!
  • Hoofd: zorgen dat men snapt waarom dat nodig is, hoe dat werkt en hoe dat bijdraagt aan succes.
  • Handen: Zorgen dat mensen weten wat ze (anders) moeten doen en wat dat oplevert.

 

Wilt u weten welke aanpak kan leiden tot een klantvisie volgens bovenstaande uitgangspunten <download dan whitepaper klantvisie>.  Wilt u een persoonlijke uitleg of een presentatie, neem dan contact op met Ronald Provoost (ronald @H3ROES.nl; 06-55786352).

Auteur(s)
Top