Wat relatiemanagers kunnen leren van neushoorns

Relatiemanagement in de dierenwereld

Ik hoorde er echt van op afgelopen dinsdag tijdens een vroege autorit, luisterend naar het Radio 1 journaal; Ook de kleinste organismen blijken met elkaar te kunnen communiceren. In  het nieuwsbericht werd melding gemaakt van samenwerking tussen de meest primitieve bacteriën. Als er eentje ziek of zwak is merken de anderen dat en zorgen ze er vervolgens gezamenlijk voor dat de “zwakke broeder”weer aansterkt tot een hoger niveau dan voorheen. Een interessant gegeven, zeker als je bedenkt dat in de dierenwereld over het algemeen “het recht van de sterkste” geldt.

Een relatie met elkaar aangaan zie je binnen de eigen diersoort wel vaker. Gezamenlijk jagen en eten, zoals troepen leeuwen, wolven en hyena`s dat doen komt regelmatig voor. En ook piranha`s die in de Zuid-Amerikaanse rivieren als groep een prooi overvallen en verorberen demonstreren de kracht van samenwerking . En natuurlijk is dit alleen maar mogelijk omdat de individuen elkaar wederzijds vertrouwen. Ieder dier snoept mee van het voordeel van de groep. Als het uiteindelijk gaat overhellen naar één kant, waarbij steeds dezelfde partij er beter van wordt, is de samenwerking uiteindelijk gedoemd te mislukken. Er zijn ook situaties waarin wordt samengewerkt tussen verschillende diersoorten. Een bekend voorbeeld is de ossenpikker. Een vogel die parasiterende insecten van de huid van de neushoorn, giraffe en buffel wegpikt. Overduidelijk een win-win relatie tussen verschillende diersoorten, die al sinds jaar en dag in balans is.

Ik kon me niet aan de neiging onttrekken om dit te spiegelen aan situaties die ik in het dagelijks leven regelmatig tegen kom bij bedrijven en organisaties waar ik voor werk. Zouden de succesvolle professionals hier ook beter in balans komen als zij hun zwakkere collega`s sterker maken? En als er wordt samengewerkt met andere soortgelijke bedrijven, zou dat dan tot meer succes voor de betrokken individuele partijen leiden? Zo ja, is er dan wellicht een verband te leggen tussen langdurig succesvol ondernemen en het bouwen aan relaties gebaseerd op win-win? Zowel tussen de “eigen soort”, lees tussen de medewerkers onderling, als in relatie tot “andere soorten”, in deze context de partij waarmee zaken wordt gedaan?

Binnen H3ROES huldigen wij het principe dat een duurzame zakenrelatie twee doelen dient, namelijk: het realiseren van waarde van de klant en het creëren van waarde voor de klant. En er  wordt, dat moet gezegd, steeds vaker samenwerking gezocht met branchegenoten. Zo lees je ook steeds vaker in de strategische paragrafen van het jaarverslag dat er wordt gezocht naar langdurig evenwicht tussen winstoptimalisatie en het verhogen van klantwaarde  Een mooie ontwikkeling en ik vraag me af of we in die zin zouden we nog wel wat meer kunnen leren van ossenpikkers, neushoorns, hyena`s piranha`s en bacteriën,… of is dit een primitieve gedachte?

Auteur(s)
Top