Smile: de slimme manier om bewoners te betrekken!

Met Smile haal je niet alleen op interactieve wijze de meest relevante inzichten en informatie op, maar betrek je bewoners direct bij vraagstukken rond de wijk of de woning!

ONDERZOEKEN WORDT BETREKKEN
Bewoners en woningcorporaties hebben elkaar nodig, misschien meer dan ooit. Op vlakken als duurzaamheid, leefbaarheid, of betaalbaarheid moet de corporatie goed weten wat onder de bewoners leeft. Maar waarom zou je dat doen met verouderde en trage onderzoeksmethoden, die vooral informatie helpen ophalen, maar niets aan de bewoner teruggeven?

Smile is een op chat-technologie gebaseerd instrument om echt het gesprek met uw bewoners aan te gaan. Geen saaie vragenlijsten, maar relevante en interactieve dialogen, waarin de corporatie behalve ophalen ook informatie kan teruggeven of direct zaken kan helpen regelen, zoals het aanmelden voor een bijeenkomst.
Smile is bedacht door mensen met veel ervaring in en passie voor onderzoek en de volkshuisvesting. We voelden al enige tijd dat juist op het snijvlak van die twee een meer klantgerichte, impactvolle manier van betrekken van bewoners mogelijk moest zijn.

Smile is het resultaat van de combinatie van vernieuwende, slimme en activerende chat-technologie van Abbi en de jarenlange ervaring met het meten en verbeteren van klantbelevingen van H3ROES. Modules die wij ontwikkeld hebben richten zich op het betrekken van bewoners bij vraagstukken rond duurzaamheid en leefbaarheid. Maar Smile is net zo goed inzetbaar om de klantbeleving rondom alle basis dienstverlening te meten en verbeteren.

Auteur(s)
Top