Tag Archives: participatie

touwtrekken

Participatie lessen van een hardleerse UvA

Participatie lessen van een hardleerse UvA

Voor iedereen die iets heeft met klantgerichtheid en participatie is het volgen van de worsteling van de UvA om studenten meer inspraak te geven op het onderwijs en het beleid van de Universiteit een must. Hoe kan het zover komen dat een groep betrokken klanten zich zo genegeerd voelt dat zij tot een bezetting moesten

De klantrelatie in veranderend perspectief

De klantrelatie in veranderend perspectief

Aan mij is gevraagd een bijdrage aan de Maatschappelijke Barometer 2014 te leveren vanuit het perspectief van de klant. Met mijn ervaring van 15 jaar als adviseur, onderzoeker, auteur, spreker en ondernemer op het gebied van Klantgericht Ondernemen zou dat relatief eenvoudig moeten zijn. Toch heeft deze bijdrage mij de nodige hoofdbrekens gekost. Het is

Top