Webinar Seniorvriendelijke gemeenten

Hierbij het webinar over seniorvriendelijke gemeenten wat vooral bedoeld is voor beleidsmakers die zich op ouderen richten. Dit webinar bevat een presentatie volgen van Pieter Paul Verheggen (directeur Motivaction) over zaken die senioren in hun gemeente belangrijk vinden om daar prettig oud te kunnen worden. Hij is tijdens het webinar stevig aan de tand gevoeld door seniorenexpert Ronald Provoost (H3ROES).

 

Het webinar is u aangeboden door Active Ageing Nederland, Motivaction, AgeWise en H3ROES. Dit zijn de organisaties die betrokken zijn bij de Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Met deze monitor wordt inzicht verkregen in de wensen van senioren om prettig oud te kunnen worden binnen hun woning, woonomgeving en gemeente. Enkele belangrijke landelijke aandachtspunten kunt u terugvinden in de infographic.

Methodiek
Het prettig oud kunnen worden in een gemeente is een breed begrip. In de monitor zal dit brede begrip worden vertaald naar concrete onderwerpen:

 • Huisvesting
 • Voorzieningen in de wijk en de gemeente
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Participatie en zelfredzaamheid (ontmoeten, werk)
 • Gezondheid, zorg, welzijn en sport
 • Communicatie en informatie
 • Langer zelfstandig wonen. 

Hoe werkt het?
Om inzicht te krijgen in de verschillende beleidsonderwerpen is een vragenlijst opgesteld met onderliggende elementen. Deze elementen zullen met de gemeente zelf worden afgestemd. Zijn deze zaken ook in uw gemeente van toepassing en welke zaken vragen om een nadere uitwerking? In elke gemeente worden bij uitvoering van de monitor de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Vaststellen van de objectieve situatie (actie adviseur én gemeente)
 • Kwantitatief onderzoek onder senioren voor hun visie en wensen
 • Groepsdiscussie met senioren om meer inzicht te krijgen in de achterliggende motieven
 • Discussie met gemeente over de uitkomsten, kansen en bedreigingen.

 Aanvullende opties:

 • Specifieke onderwerpen/situaties bespreken met senioren
 • Afstemming ambities gemeente met stakeholders 
 • Uitsplitsing van de monitor per stadsdeel of wijk
 • Lokaal congres over uitkomsten monitor
 • Et cetera.

Wat levert de monitor op?
Na uitvoering van de monitor ontvangt de gemeente een rapportage die inzicht geeft in de objectieve situatie, maar ook in de visie en wensen van de senioren. Verder worden best practices van andere gemeenten beschreven. Maar, zoals eerder aangegeven, stopt de monitor niet bij een rapportage. Ervaren experts geven in een persoonlijk onderhoud met de gemeente ook hun visie over de conclusies, aandachtspunten, kansen en bedreigingen. De kosten van de monitor (basisversie) zijn € 13.500,– (exclusief BTW).

Contact
Heeft u belangstelling voor de voor de monitor? We komen graag bij u langs om te bespreken hoe de monitor ook voor uw gemeente van toegevoegde waarde kan zijn. U kunt contact opnemen met Ronald Provoost (ronald@H3ROES.nl of 06 55 78 63 52).

Meer informatie is ook terug te vinden op www.activeageing.nl.

Auteur(s)
Top