ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van de coöperatieve H3ROES u.a. (hierna genoemd H3ROES) voor het gebruik van onze website(s). Wij geven hiermee aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Right to copy

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en u mag informatie (met nadrukkelijke uitzondering van beeldmateriaal) vrijelijk kopiëren, mits u daarbij een correcte bronvermelding gebruikt. We geven dit recht op basis van ‘fair use’ en vragen dus expliciet om niet hele artikelen over te nemen en via andere websites of platformen te verspreiden. Wij behouden ons het recht voor tegen misbruik of oneigenlijk gebruik op te treden. 
Twijfelt u? Vraag toestemming via info@H3ROES.

Actualiteit en correctheid 

Voor prijzen, aanbiedingen en eventuele kortingen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde bedragen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met H3ROES te mogen claimen of te veronderstellen.

H3ROES streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze websites onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Beperkte aansprakelijkheid 

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de website te wijzigen, informatie te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op externe websites staat, waarnaar wij naar verwijzen via hyperlinks.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van H3ROES op deze pagina.

MAAK EEN AFSPRAAK

Vul je gegevens in en we nemen snel contact op!

Ga naar de inhoud