CASES

SKBNM

GEDRAGEN KOERSPLAN VOOR MAATSCHAPPELIJKE KINDEROPVANG SKBNM

SKBNM

Voor SKBNM, de Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg, heeft H3ROES de totstandkoming van het koersplan 2022-2025 begeleidt. SKBNM is een organisatie zonder winstoogmerk, die vindt dat goede kinderopvang voor ieder kind toegankelijk moet zijn. Zij biedt iedere dag 3500 kinderen van nul tot 12 jaar een plek waar zij zich spelenderwijs sociaal ontwikkelen.

Het Koersplan moet na een roerige tijd, met veel ad-hoc aanpassingen door de Covid-19 pandemie, focus geven en helpen heldere keuzes te maken. H3ROES hielp de belangrijkste issues en te maken keuzes scherp te krijgen in goede afstemming met de lokale belanghouders (gemeente, scholen, verenigingen) en natuurlijk de ouders, kinderen en de eigen medewerkers en Raad van Toezicht. Daarvoor is door H3ROES kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan, hebben focusgroep-discussies met medewerkers, ouders en kinderen plaatsgevonden en zijn sessies met leidinggevenden en de RvT begeleidt. 

Het resultaat is een breed gedragen en helder koersplan, dat 4 thema’s omvat waar SKBNM op inzet. Voor ieder thema is helder welke realistisch haalbare set aan projecten gerealiseerd moeten worden en de sturing van het MT op de koers (middels Goalscaping) is geborgd. H3ROES heeft geholpen de koers te communiceren aan alle medewerkers en belanghouders. Van de pedagogisch medewerkers op de groepen, tot de vestigingsmanagers, de stafafdelingen op het servicebureau en de Raad van Toezicht kent, snapt en ondersteunt iedereen de gekozen koers.

Mariska Ristjouw, directeur bestuurder van SKBNM, zegt over dit project: 

WIL JE MEER HIEROVER WETEN?

Wil je ook een koersplan dat gestoeld is op stevig inzicht in klanten en de maatschappelijke context en vanaf de start gedragen is door medewerkers?

Neem contact op met ons of maak een belafspraak.

MAAK EEN AFSPRAAK

Vul je gegevens in en we nemen snel contact op!

Ga naar de inhoud