CASES

ELKIEN'S EIGEN KIJK OP KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

ELKIEN

Voor veel maatschappelijke organisaties is klantgericht denken en werken helemaal niet zo logisch als het lijkt. In de zorg, in het onderwijs, maar ook bij goede doelen is het maar net de vraag wie je als organisatie echt als ‘klant’ ziet en hoe je je tot hen wilt verhouden. Dat geldt ook voor een nuchtere Friese woningcorporatie als Elkien. H3ROES begeleidde Elkien om te komen tot een heldere, gedragen visie op klantgerichte dienstverlening, waarin gepaste aandacht voor haar bewoners en actueel woningzoekenden centraal staat. Op de belangrijkste dilemma’s werden richtinggevende keuzes gemaakt, die medewerkers helpen de kernwaarden van Elkien (Samen, Duidelijk, Doen) ook echt waar te maken.

H3ROES heeft samen met een brede projectgroep van Elkien onze Visie op Dienstverlening opgesteld. Door de kundigheid & passie van H3ROES op dit terrein, de hands-on mentaliteit, de verrassende werkvormen en kritisch durven spiegelen zijn we tot een resultaat gekomen dat echt van Elkien is. Voor ons is dit een belangrijke bouwsteen van onze Koers ‘Samen thuis durven geven’.

WIL JE MEER HIEROVER WETEN?

Heeft jouw organisatie een breed gedragen klantvisie? Hebben jullie zaken op orde is er een blinde vlek? Bepaal waar jullie groeikansen koesteren.

Neem contact op met ons of maak een belafspraak.

MAAK EEN AFSPRAAK

Vul je gegevens in en we nemen snel contact op!

Ga naar de inhoud